Hvordan udregnes tilskud til kørsel?

Svar: Region Midtjylland kan dække den del af udgifterne, der svarer til den billigste transportform til eller fra hospitalet. Det kan være en DSB-billet, kontantbilletter/24 timersbillet til Midttrafiks busser eller normalprisen på en rejse med rejsekort. I enkelte tilfælde vil der blive udbetalt, hvad der er svarende til statens laveste km-takst.

Bruges rejsekortet til at beregne tilskuddet?

Svar: For de rejser til eller fra hospitalet, hvor det er muligt at benytte rejsekortet, og hvor normalprisen på rejsekortet er den billigste transportform, bruges rejsekortets normalpris til at beregne tilskuddet. Prisen for en rejse med bus, tog eller rejsekort kan slås op på rejseplanen.dk.

Hvor lang tid går der inden jeg får mine penge?

Svar: Kørselskontoret har en sagsbehandlingstid på 6-8 uger.

Hvorfor kan jeg ikke få befordringsgodtgørelse til xxx hospital. Jeg har selv valgt hospitalet på grund af kortere ventetid?

Svar: Som patient bestemmer man selv, hvilket hospital man vil behandles på, men man kan kun få godtgørelse/blive kørt til sit nærmeste behandlende hospital.

Hvorfor benytter I Kraks korteste rute?

Svar: For at sikre en ensartet praksis i regionen har Regionsrådet besluttet, at det er Kraks korteste rute, der benyttes. Der er tale om en teknisk beregning og ikke en rutevejledning.

Kan jeg få tilskud til kørsel, når jeg skal aflevere måleudstyr på hospitalet?

Svar: Hvis du selv har afmonteret måleudstyr og skal aflevere det på hospitalet, kan du ikke få tilskud til din kørsel til hospitalet.

Kontakt os

Kørselskontoret 
Region Midtjylland
Telefon: 7023 6248
Mail: prakoe@rm.dk